آرشیو: اخبار

خوش آمدید…

خوش آمدید…

خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش آمدید…خوش

نمایش بیشتر
افتتاح مدرسه اینترنتی بیست

افتتاح مدرسه اینترنتی بیست

مدرسه اینترنتی بیست با اهداف: –  دستیابی به عدالت آموزشی – دسترسی دانش آموزان همه مناطق به معلمین مجرب و توانمند – امکان استفاده دانش آموزان ، معلمین، مدیران و والدین محترم از امکانات مدرن و تکنولوژیهای پیشرفته آموزش الکترونیک با توکل بر خداوند متعال و همکاری معلمین و کارشناسان محترم حوزه

نمایش بیشتر
قالب وردپرس